Nous, femmes et hommes de l'Est - 1 : Sùmmer 2019

Collapse

Uncollapse

Kùrz ùn bìndi

Po fèr koch

 • WP_20180708_10_34_02_Pro.jpg
  Lè kultur èvé tsu l’auv po rèskatrè lé djang

  È n’mi mangkè

  Ènda Condé-sur-Marne è Foug chkè Wolfersdorf, lo batau dè Réjyo pèsrè ènda lo eyt jwèñ chkè lo perméy sèptanb tsu lé kannal èko lé ru. Da tchèk komunn, ènda lo djudi chkè lo dimontch, él y èré trobé d’okazyo d’rechi d’maujo : dé konsèr, dé djaudjri, dé pti film annimè, èko trobé d’l’aut.

  Lo batau dè Réjyo s’èrètré da kwètoj komunn po propozè trobé èk po djwè.

  grandest.fr

 • Lè kwètrim Réjyo lè pu vizitay an France

  Èvo vènt kwèt milyo dou san mil neyti pèsay pa lé-z-ètrèndj da lé-z-auwt, l’ènay dou mil déyjeyt é ètu lè mouyou po lo tourism (chey do san déd pu)

 • Lo chifr

  San mil djèn

  o fè èvo lo kîzim Mou d’l’Aut, botè tsu pi pa lè Réjyo.

  L’évènma-la, konsakrè é liséèñ èko é-z-apranti, sé bèt kontr sau ké djo k’él i dé rès pa tsu lé-z-aut, è sau ké so drau lé djwéy. L’ènay-si é sé kèstyonnau tsu lo rol djwè pa sau k’sé servo d’l’èrètlè.

 • Lo To de France pès pa tchi no

  Èk k’an n’pu mi vanè èvau l’ènay, lo to dé France s’èrètrè da lè Réjyo. Randé-vou do eyt o onz jwiyè, é kwèt kwar do Grand-est. Po sér : lè vil kitay - lè vil d’èrivay – jwiyè

 • Dé novèl po surpar

  Handbal dé fam : dé-z-USA chkè Yutz

  S’a è Yutz k’l’èkip dé-z-USA sé prepar po lé match k’èl djouré o Mexique. Lé fam o pri posèsyo dé batima d’sport Saint Exupéry, lo ta d’èn smèyn èvo èdé dé match èvo dé-z-ékip da l’èmiti.

 • Dé novèl po surpar

  Inn to do mond, lo pey dau lvè

  Él i chey mou, Mathieu Grand k’vé d’Metz s’é lansi da èn èvantur dé fauw : nalè da lo mond ètér an auto-chtop, batau chtop, è mèym avyo-chtop, do ta d’singk ang. O moma d’èséyvi not journal é sé trov an Guadeloupe.

 • Lé sou k’venno d’fu do pèyi

  Douzim réjyo d’France po lé sou k’rèpoto dé fru

  Inn milyar kèt san vè milyo d’Euro pyèsi Dou mil kwèt san karevèñ novéy ampla èko rèwadè

 • Inn bon plang

  Vo kwèrau èn bzañ è vo-z-au débza d’amélyorè vot angglè, vot almang oubé lo longgèdj do Luxembourg ? Lè réjyo propoz inn ley d’longgèdj po èpar ènda d’lang oubé tsu pyès. Kopu k’dou san trannt our d’léyso so propozay po ré.

 • Kùrz gsäät !

  100 000 Parsone ware jedes Johr üssgebìldt

  2019 tuet d’Region Großoschte 520,5 Millione Euro de Beruefsüssbìldùng wìdme.

 • bandeau.jpg

  Fluo Grand Est

  Dìs ìsch de néie Nàmme vùm regionàle Trànschportnetz. Es besteht üss 13 Netze (Schuel- ,Farn-, ùn Zùggnetze), wie d’Region verwàlte tuet. Fluo ìsch äu e Mobilitätsplàner. Dùrich e Ëënzelportàl wùrd de beschte Rëisplàn ìn Achtzitt (also ìn nùll komma nix) gerachnet, mìt àlle Trànschportméjlichkëëte zsàmme.

  www.fluo.eu • main-logo.png

  D’Region kùrwelt d’Innovàtion àn

  Àm 27. Jüni ware éffentlichi ùn privàti Entschidùngstrajer, Ìndüschtrie- ùn Stàrtup-Ìngernammer ùn Forscher àm Erëigniss 360 Possibles Grand Est erwàrt. Dìs kollàboràtive Traffe orgànisìert Grand E-Nov, s Regionàlàmt fer d’Innovàtion vùm Großoschte, mìt de Ìngerstìtzùng vùn de Region. Àls Theme sìnn ìnger ànderem: de Ìwwergàng ìn de Lëitùngs-, Digitàl-, Ùmwalt- ùn Energieberëiche.

  www.360possiblesgrandest.fr

 • Noochhìlf fer de Trànschport

  Wie gschmìert - Àm nachschte Schuelànfàng wùrd de Schueltrànschport fer àlli Primär-Schìeler gràtis, dànk de Region.

  Ùmwaltfrìndli - D’Region schankt 250 € ìn de Benùtzer, wie ìhr Banzinäuto ùff Bioethànol ùmrìschte.

 • train_alsacien.jpg

  Wievìel koscht’s?

 • team-ge-2018-affiche.jpg

  Bombischi Sportler fer d’Großoschte-mànnschàft

  Wàs hàn de Théophile Onfroy (Ruedere) ùn d’Laura Flippes (Hàndbàll) gemëënsàm? Bëidi gheere de zwànzich Spìtzesportler, wie d’Region vertratte tuen.

Our Emag currently does not support mobile viewports. We invite you to read it on your tablet or your desktop. Continue to Emag